Lưu lượng kế LZS-20

buidingLưu lượng kế LZS-20 dùng đo chất lỏng dãi lưu lượng: Ống dài 100-1000L / h, đường kính ống 25mm ổ cắm Ống ngắn 100-1000L / h, đường kính ống 25mm

              Lưu lượng kế LZS-20

buidingLưu lượng kế LZS-20 dùng đo chất lỏng dãi lưu lượng: ống dài 60-600L / h Đường kính ống 25mm Ống ngắn 60-600L / h, đường kính ống 25mm