Lưu lượng nước LZS-40

buidingThiết bị đo Lưu lượng nước LZS-40: 0,4-4 mét khối / giờ 0,6-6 mét khối / giờ 1-10 mét khối / giờ Loại mặt bích LZS-40 tùy chỉnh