Lưu lượng nước LZS-50

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZS-50 Đường kính ống 63mm : Ống dài 0,4-4m³ / h Ống dài 0,6-6m³ / h Ống dài 1-10m³ / h Ống dài 

              Lưu lượng nước LZS-50

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZS-50 Đường kính ống 63mm: 1,6-16m³ / h Ống dài 7-23m³ / h 0,4-4m³ / h ống ngắn

              Lưu lượng nước LZS-50

buidingBộ đo Lưu lượng nước LZS-50 Đường kính ống 63mm: 0,6-6m³ / h ống ngắn 1-10m³ / h ống ngắn Ống ngắn 1,6-16m³ / h