Terminal

buiding
             Terminal, đầu nối điện

            Nút nhấn - Đèn báo

buiding
            Nút nhấn - Đèn báo

            Máng cáp - thanh ray

buiding
            Máng cáp - thanh ray

            Đầu dò nhiệt độ

buiding
            Đầu dò nhiệt độ

            Quạt hút

buiding
            Quạt hút

            Đầu Cos

buiding
            Đầu cos

             Máy lạnh tủ điện

buiding
            Máy lạnh tủ điện

             Công tắc hành trình

buiding
            Công tắc hành trình

             CT - Đồng hồ

buiding
           CT - Đồng hồ

             Thanh đồng

buiding
             Thanh đồng

           Vỏ Tủ điện

buiding
             Vỏ Tủ điện