Cáp chèn trục than chì niken

buidingCáp chèn trục than chì:
Dây than chì 3mm (tròn)

Cáp chèn trục than chì niken

buidingCáp chèn trục than chì:
 4 * 4mm / 6 * 6mm/ 8 * 8mm / 10 * 10mm / 12 * 12mm / 14 * 14mm 

Cáp chèn trục than chì niken

buidingCáp chèn trục than chì:
16 * 16mm / 18 * 18mm / 20 * 20mm / 22 * ​​22mm / 25 * 25mm  / 30 * 30mm 

Cáp chèn trục than chì dây niken chịu nhiệt độ cao linh hoạt làm kín chịu áp suât cao

 

buiding