buiding
 
 

           Béc phun hình quạt

 

1/2 inch ( 4 điểm )
3/4 inch ( 6 điểm )
 
     
     
     

           Béc phun hình quạt vật liệu Polyurethane đàn hồi là một loại mới của vật liệu polymer composite giữa cao su và nhựa chịu lực cao và tính đàn hồi của cao su.