Béc phun sương mù nhựa

buiding

               Béc phun nhiên liệu

buiding

               Béc phun áp lực cao

buiding

               Béc phun sương áp lực

buiding