VI2038-13

buiding
 
 

           Béc phun dạng mỏ vịt phẳng VI2038-13

 

Ren 1/4" - ren 13mm Ren 3/8" - ren 17mm Ren 1/2" - ren 21mm
Ren 1" - ren 34mm Ren 1-1/4" - ren 42mm Ren 1-1/2" - ren 49mm
Ren 2" - ren 60mm Ren 3" - ren 90mm Ren 4" - ren 114mm

 

        

Quy cách Đường kính ren Kích thước miệng thổi Khe hở miệng thổi
1 point 1/8 DN6
9.5mm
15 mm
1mm/2mm/3mm
2 points 1/4 DN8
12.8mm
19mm
1mm/2mm/3mm
3 points 3/8 DN10 
16mm 
 23mm
1mm/2mm/3mm 
4 points 1/2 DN15 
 20mm
30mm 
1mm/2mm/3mm 
 6 point 3/4 DN20
 26mm
39mm 
2mm/3mm 
1 inch  DN25
32mm 
 50mm
2mm/3mm