buiding
 
 

           Ống làm mát, vòi thổi phun

 

Béc thổi 3 lỗ, ống thổi có van khoá Béc thổi mở rộng và ống thổi  
     
     
     

           Ống làm mát, vòi thổi phun dùng cho máy tiện