buiding
 
 

           Béc phun Silicon carbide vortex vòi phun

 

1/2 inch 4 điểm liên kết
3/4 inch 6 điểm liên kết
1 inch DN25
1/4 inch
1/4 inch
1/4 inch
1.5 inch D40
2 inch DN50
32 inch DN80
4 inch DN100
   

  Béc phun Silicon carbide vortex vòi phun độ cứng cao , khả năng chống ăn mòn tốt , chịu nhiệt độ cao dòng chảy không bị cản trở nên tốc độ dòng chảy và áp suất được phân bố đồng đều.