Đầu phun kiểu quạt

buiding

6510 6515 6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 65100

 

Đầu phun kiểu quạt 6530 dùng cho béc kẹp ống

 

 
6510 hình quạt
6520 hình quạt
6530 hình quạt
 
6550 hình quạt
BT125 Nón đặc
BT301 Nón đặc
BT6 Nón đặc
BT6.5