Béc phun kẹp đường ống bằng nhựa

 

<
Kiểu phun hình quạt
Kiểu phun nón rỗng
Kiểu phun nón đặc
VD 6510 6520 6530
VD BT125 BT301
VD BT125 BT301
6540 6550 6560 6570
BT6
BT65 
6580 65100
BT65
BT6  

 Kích thước ống nước:

* 1 inch, (ống một inch, DN25, đường kính ngoài của ống nước là 32-35 mm)

* 1-1 / 4 inch (ống một inch hai, DN32, đường kính ngoài của ống nước là 38-43 mm)

* 1-1 / 2 inch (ống một inch rưỡi, DN40, đường kính ngoài của ống nước là 44-51 mm), Đường kính khoan ống nước: 14MM và 16MM được sử dụng phổ biến nhất.

 Béc phun kẹp đường ống bằng nhựa

  Béc phun kẹp đường ống bằng nhựa sử dụng hiểu quả cao

, góc phun lớn để ngăn ngừa tắc nghẽn. Kiểu phun hình nón rỗng, hình nón rắn, chế độ phun 3 hình quạt. Kiểu kết nối kẹp đường ống chỉ cần khoan lỗ nhỏ trong ống dẫn nước sau đó phần kim loại được sử dụng để kẹp ống dẫn nước.

  Được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực môi trường chẳng hạn như làm mát , loại bỏ bụi, rửa, phòng cháy chữa cháy làm sạch, bôi trơn...