Van bi Q41F-16P công nghiệp

buidingVan bi Q41F-16P công nghiệp thép không gỉ 304
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

           Van bi H44W-16P - van kiểm tra

buidingVan bi H44W-16P - van kiểm tra thép không gỉ 304
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

           Van bi H44W-16P - van kiểm tra

buidingVan bi vi sinh thép không gỉ 304/316L DN15 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

           Van bi Q41F-16P - mặt bích

buidingVan bi Q41F-16P - mặt bích thép không gỉ 301 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250

           Van 1 chiều - check valve

buidingVan 1 chiều - check valve - mặt bích thép không gỉ 304
 
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

           Van kiểm tra H44W-16P

buidingVan kiểm tra H44W-16P thép không gỉ vi sinh 316
 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

           Van cổng thép 301 Z41W-16P

buidingVan cổng Z41W-16P
thép không gỉ 301 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN15 DN350 DN400

           Van bi Q41F-16P thép 316L

buidingVan bi Q41F-16P thép 316L
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

       Van cổng đúc mặt bích Z41W-16P

buidingVan cổng đúc mặt bích Z41W-16P thép không gỉ 304
DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

       Van cổng đúc mặt bích Z41W-16P

buidingVan cổng đúc mặt bích Z41W-16P thép không gỉ 304 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN15 DN350 DN400 DN450

           Van cầu đúc mặt bích J41W-16P

buidingVan cầu đúc mặt bích J41W-16P
thép không gỉ 304/301 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

           Bộ lọc chữ Y GL41W-16P

buidingBộ lọc chữ Y GL41W-16P thép không gỉ 304 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250

           Van bi mặt bích đúc J41W-16P

buidingVan bi mặt bích đúc J41W-16P thép không gỉ 316
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300