Phụ kiện ống lót thép 304

buidingPhụ kiện ống lót thép 304
Φ16 Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89 Φ108 Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89