Đầu nối thép không gỉ 304 chữ T

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ T 3đầu hàn
304Φ19 * 1,5 304Φ25 * 1,5 304Φ32 * 1,5 304Φ38 * 1,5 304Φ45 * 1,5 304Φ51 * 1,5 304Φ57 * 2 304Φ63 * 2 304Φ76 * 2 304Φ89 * 2

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ T

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ T 3đầu hàn
304Φ102 * 2 304 Φ108 * 2 304 Φ133 * 2 304Φ159 * 2 304Φ114 * 2 304Φ129 * 2 304Φ16 * 1,5

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ T

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ T 3đầu hàn
304Φ12,7 304Φ159 * 2,5 304Φ85 * 2 304Φ219 * 3 304Φ273 * 3 304Φ325 * 3 304Φ377 * 4

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ T

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ T 3đầu kẹp
304Φ19 * 1,5- 50,5 304Φ25 * 1,5 - 50,5 304Φ32 * 1,5 - 50,5 304Φ38 * 1,5- 50,5 304Φ45 * 1,5 - 64 

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ T

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ T 3đầu kẹp
304Φ51 * 1,5 - 64 304Φ57 * 2 - 77.5 304Φ63 * 2 - 77.5 304Φ76 * 2 - 91 304Φ89 * 2 - 106 304Φ102 * 2 - 119 304Φ108 * 2 - 119

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ T

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ T 3đầu kẹp
304Φ133 * 2 -145 304Φ159 * 2,5 - 183 304Φ12.7 * 1.5 - 50.5 304Φ12.7 * 1.5 - 25 - Φ57 * 32 - 77.5 * 50.5 

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ T

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ T 3đầu kẹp
Φ51 * 22 - 64 * 50.5 - Φ25 * 19 - 50.5 * 34 Φ32 * 19 - 50.5 * 50.5 Φ19 - 25 * 50.5 * 25

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ T

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ T 3 đầu hàn, ống lớn - ống nhỏ Φ19 * 16 Φ25 * 19 Φ32 * 25 Φ32 * 19 Φ38 * 32 Φ38 * 25 Φ38 * 19 Φ45 * 38 Φ45 * 32 

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ T

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ T 3 đầu hàn, ống lớn - ống nhỏ Φ45 * 25 Φ45 * 19 Φ51 * 45 Φ51 * 38 Φ51 * 32 Φ51 * 25 Φ51 * 19 F57 * 51 Φ57 * 45 F57 * 38 F57 * 32 F57 * 25 Φ63 * 57 Φ63 * 51 Φ63 * 45

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ Y

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ Y 3 đầu hàn 304Φ19 * 1,5 304Φ25 * 1,5 304Φ32 * 1,5 304Φ38 * 1,5 304Φ45 * 1,5 304Φ51 * 1,5 304Φ57 * 2 

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ Y

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ Y 3 đầu hàn 304Φ63 * 2 304Φ76 * 2 304F89 * 2 304Φ102 * 2 304 Φ108 * 2 304 Φ133 * 2 304F159 * 2 304Φ114 * 2 304Φ12,7 * 1,5

    Đầu nối thép không gỉ 304 kiểu +

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 4 đầu kiểu + 4 đầu kẹp Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89 Φ102 Φ108 Φ38 * 25 clamp 50.5

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ Y

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ Y 3 đầu gai dùng cho ống mềm Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ16 Φ12,7 Φ57 Φ63 Φ76

    Đầu nối thép không gỉ 304 dạng +

buidingPhụ kiện nối ống thép không gỉ 304 dạng +
, 4 đầu hàn Φ19 * 1,5 Φ25 * 1,5 Φ32 * 1,5 Φ38 * 1,5 Φ45 * 1,5 Φ51 * 1,5 Φ76 * 2 Φ89 * 2 Φ102 * 2 Φ108 * 2 Φ114 * 2 Φ133 * 2

    Đầu nối thép không gỉ 304 dạng +

buidingPhụ kiện nối ống thép không gỉ 304 dạng +
, 4 đầu hàn Φ57 * 2 Φ63 * 2 Φ22 * 1,5 5 Φ34 * 1,5 5 Φ40 * 1,5 5 Φ42 * 1,5 5

    Đầu nối thép không gỉ 304 dạng +

buidingPhụ kiện nối ống thép không gỉ 304 dạng +
, 4 đầu hàn Φ48 * 1,5 5 Φ54 * 2 5 Φ60 * 2 5 Φ70 * 2 5 Φ80 * 2 5 Φ85 * 2

    Đầu nối thép không gỉ 316L kiểu T

buidingPhụ kiện nối ống thép không gỉ 316L kiểu T - 3 đầu kẹp clamp Φ19*1.5-50.5 Φ25*1.5-50.5 Φ32*1.5-50.5 Φ38*1.5-50.5 Φ45*1.5-64 Φ51*1.5-64 Φ57*2-77.5 

    Đầu nối thép không gỉ 316L kiểu T

buidingPhụ kiện nối ống thép không gỉ 316L kiểu T - 3 đầu kẹp clamp Φ63*2-77.5 Φ76*2-91 Φ89*2-106 Φ102*2-119 Φ108*2-119 Φ133*2-145 159*2.5-183 Φ12.7

    Đầu nối thép không gỉ 316L kiểu T

buidingPhụ kiện nối ống thép không gỉ 316L kiểu T - 3 đầu hàn Φ159*2 Φ133*2 Φ108*2 Φ102*2 Φ89*2 Φ76*2 Φ63*2 Φ57*2

    Đầu nối thép không gỉ 316L kiểu T

buidingPhụ kiện nối ống thép không gỉ 316L kiểu T - 3 đầu hàn Φ51*1.5 Φ45.1.5 Φ38*1.5 Φ32*1.5 Φ25*1.5 Φ19*1.5 Φ22*1.5 Φ219*3 Φ12.7*1.5 Φ16*1.5

    Đầu nối thép không gỉ 304 chữ U

buidingĐầu nối thép không gỉ 304 chữ U 3 đầu kẹp Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Loại hàn Φ19 Φ25 Φ32 Hàn loại Φ38 Hàn loại Φ45 Loại hàn Φ51 Loại hàn Φ57 Loại hàn Φ63

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y loại hàn xương cá
304 Φ19 * 1,5 304 Φ25 * 1,5 304 Φ32 * 1,5 304 Φ38 * 1,5 304 Φ45 * 1,5 304 Φ51 * 1,5 

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y loại hàn xương cá
304 Φ57 * 2 304 Φ63 * 2 304 Φ76 * 2 304 Φ89 * 2 304 Φ102 * 2 304 Φ108 * 2

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ T 3A

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ T chuẩn 3A, 3 đầu hàn
Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89 Φ102 Φ108

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y
, 3 đầu kẹp clamp Φ19 * 1,5- 50.5 Φ25 * 1.5 Φ32 * 1.5 Φ38 * 1.5 Φ45 * 1.5 Φ51 * 1,5 Φ57 * 2 Xiên Y Φ108 * 2 T Φ63 * 2

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y
, 3 đầu kẹp clamp Φ76 * 2 Φ89 * 2 Φ102 * 2 Φ108 * 2 Xiên Y Φ19 * 1,5 Xiên Y Φ25 * 1.5 Xiên Y Φ32 * 1,5

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ Y
, 3 đầu kẹp clamp Φ38 * 1.5 Φ45 * 1,5 Φ51 * 1,5 Φ57 * 2 Φ63 * 2 Φ76 * 2 Φ89 * 2 Φ102 * 2

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ T

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ T loại hàn tiêu chuẩn Đức
- màu trắng sữa 304Φ22 * 1,5 304Φ28 * 1,5 304Φ34 * 1,5 304Φ40 * 1.5 304Φ42 * 1,5 304Φ48 * 1,5 

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ T

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ T loại hàn tiêu chuẩn Đức
- màu trắng sữa 304Φ51 * 2  304Φ54 * 2 304Φ60 * 2 304Φ70 * 2 304Φ85 * 2 304Φ104 * 2

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ T

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ T loại hàn tiêu chuẩn Đức
- màu trắng sữa 304Φ114 * 2 304Φ140 * 2 304Φ127 * 2 304Φ154 * 2 304Φ168 * 2

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ T

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ T loại hàn tiêu chuẩn Đức
- màu trắng sữa 204 * 2 304Φ204 * 3 304Φ219 * 3 304Φ254 * 3 304Φ273 * 3 304Φ325 * 3

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ T

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ T
- 3 đầu hàn Φ76*63 Φ76*57 Φ76*51 Φ76*45 Φ76*38 Φ89*76 Φ89*63 Φ89*57 Φ102*89 Φ102*76 Φ108*102 Φ108*89 

    Phụ kiện thép không gỉ 304 chữ T

buidingPhụ kiện thép không gỉ 304 chữ T
- 3 đầu hàn Φ108*76 Φ114*108 Φ114*102 Φ114*89 Φ133*114 Φ133*108 Φ133*102 Φ159*133 Φ159*108 Φ219*159 Φ219*133

1

2