Phụ kiện kết nối nhanh inox 304

buidingPhụ kiện kết nối nhanh inox 304 vi sinh kẹp - hàn, màu trắng sữa, màu trắng , màu be Φ19*1.5 - 50.5 Φ25*1.5 - 50.5 Φ32*1.5 - 50.5 Φ38*1.5 - 50.5 Φ45*1.5 - 64

  Phụ kiện kết nối nhanh inox 304

buidingPhụ kiện kết nối nhanh inox 304 vi sinh kẹp - hàn, màu trắng sữa, màu trắng , màu be Φ51*1.5 - 64 Φ57*2 - 77.5  Φ63*2 - 77.5 Φ76*2 - 91 Φ89*2 - 106 Φ102*2 - 119

  Phụ kiện kết nối nhanh inox 304

buidingPhụ kiện kết nối nhanh inox 304 vi sinh kẹp - hàn, màu trắng sữa, màu trắng , màu be Φ108*2 - 119 Φ133*2 - 145 Φ159*2 - 183

  Phụ kiện kết nối nhanh inox 304/316

buidingPhụ kiện kết nối nhanh inox 304/316
1 đầu ren - 1 đầu hàn;, màu trắng sữa, màu trắng , màu be DN15 DN20 2" DN50 - 77.5 DN15 - 50.5 316 DN32 - 50.5 316 DN20 - 50.5

  Phụ kiện kết nối nhanh inox 304/316

buidingPhụ kiện kết nối nhanh inox 304/316
1 đầu ren - 1 đầu hàn;, màu trắng sữa, màu trắng , màu be 2,5" DN65 -91 3" DN80 - 106 1,2" DN32 - 64 316 DN65- 91 1" DN25- 50.5

  Phụ kiện kết nối nhanh inox 304/316

buidingPhụ kiện kết nối nhanh inox 304/316
1 đầu ren - 1 đầu hàn;, màu trắng sữa, màu trắng , màu be 1,5"DN40 - 64 -DN10 -50.5 -DN8 - 50.5 -DN32 -0,5

  Phụ kiện kết nối nhanh inox 304/316

buidingPhụ kiện kết nối nhanh inox 304/316
1 đầu ren - 1 đầu hàn;, màu trắng sữa, màu trắng , màu be DN15 - 25 316 DN15 - 50.5 316 DN40 - 64 316 DN10 - 50.5

  Phụ kiện kết nối nhanh inox 304/316

buidingPhụ kiện kết nối nhanh inox 304/316
1 đầu ren - 1 đầu hàn;, màu trắng sữa, màu trắng , màu be - DN20 - 50,50 316 DN25 - 50.5 316 DN50 - 77,5

 Đầu nối thép không gỉ 304

buidingĐầu nối thép không gỉ 304
, 1 đầu kẹp - 1 đầu lắp ống mềm , màu trắng sữa, màu trắng Φ25 - 50.5 Φ10 - 50.5 Φ32 - 64 Φ102 - 119 Φ89 -106 Φ76 - 91 Φ14 -50.5

 Đầu nối thép không gỉ 304

buidingĐầu nối thép không gỉ 304
, 1 đầu kẹp - 1 đầu lắp ống mềm , màu trắng sữa, màu trắng Φ38 -64 Φ108 -119 Φ10 - 25 Φ12 -25 Φ6 -50.5 Φ8 -25 10- Φ12 -50.5 Φ8 -50.5 Φ19 - 34

 Đầu nối thép không gỉ 304

buidingĐầu nối thép không gỉ 304
, 1 đầu kẹp - 1 đầu lắp ống mềm , màu trắng sữa, màu trắng Φ19 -50.5 Φ38 -50.5 Φ32 -50.5 Φ16 -50.5 Φ63 -77.5 Φ57 -77.5 Φ51-64 Φ45 -64

 Phụ kiện ống inox 304/316 vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 304/316 vi sinh - 1 đầu kẹp clamp-1 đầu ren trong
DN32 -64 DN32 - 50.5 DN10 - 50.5 DN8 - 50.5 316 DN65- 91 316 DN50 - 77,5 316 DN25 - 50.5

 Phụ kiện ống inox 304/316 vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 304/316 vi sinh - 1 đầu kẹp clamp-1 đầu ren trong
DN65 - 91 DN25 - 50.5 DN20 - 50.5 DN15 - 50.5 316 DN32 - 50.5 316 DN20 - 50.5 316 DN15 - 50.5

 Phụ kiện ống inox 304/316 vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 304/316 vi sinh - 1 đầu kẹp clamp-1 đầu ren trong
316 DN10 - 50.5 316 DN40 - 64 DN50 - 77.5 DN40 - 64 DN15 -25 DN40 -50.5 

 Phụ kiện ống inox 304/316 vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 304/316 vi sinh - 1 đầu kẹp clamp-1 đầu ren trong
DN15 - 50.5 DN20 - 50.5 DN25 - 50.5 , DN32 - 50.5

 Phụ kiện ống inox 316L vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 316L vi sinh - 1 đầu kẹp 1 đầu bắt ống mềm
Ф19 -50.5 Ф25 -50.5 Ф32 -50.5 Ф38 -50.5 Ф45 -64 Ф51 -64 Ф57 -77.5 Ф63 -77.5 Ф76 -91

 Phụ kiện ống inox 316L vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 316L vi sinh - 1 đầu kẹp 1 đầu bắt ống mềm
Ф89 -106 Ф102 -119 Ф108 -119 Ф114 130 Ф133 -145 Ф159 -183 Ф19-25 10 Ф12 -25 Ф12 -50.5

 Phụ kiện ống inox 316L vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 316L vi sinh - 1 đầu kẹp 1 đầu bắt ống mềm
Ф89 -106 Ф102 -119 Ф108 -119 Ф114 130 Ф10 -25 Ф10 -50.5 Ф8 -25 Ф8 -50.5 Ф6 -25 Ф16-50.5

 Phụ kiện ống inox 304 vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 304 vi sinh 1 đầu bắt ống mềm 1 đầu hàn màu trắng sữa, màu trắng , màu be Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89 Φ102

 Phụ kiện ống inox 304 vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 304 vi sinh 1 đầu bắt ống mềm 1 đầu hàn màu trắng sữa, màu trắng , màu be Φ108 Φ10 Φ16 Φ14 Φ12 Φ8 Φ6 Φ32 L = 100mm

 Phụ kiện ống inox 304 vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 304 vi sinh 2 đầu hàn
Φ19 -50.5 Φ25 -50.5 Φ32 -50.5 Φ38-50.5 Φ45 -64 Φ51-64 Φ57-77.5 Φ63-77.5 Φ76-91 Φ89-106 Φ102-119 Φ108-119 Φ114-130

 Phụ kiện ống inox 304 vi sinh

buidingPhụ kiện ống inox 304 vi sinh 2 đầu hàn Φ133-145 Φ159-183 Φ219-233.5 Φ16-50.5 Φ12.7-25 Φ16-25 Φ19-25 Φ204-217 Φ28-50.5 Φ48-64 Φ254 -268

 Phụ kiện ống inox 304 ống thẳng

buidingPhụ kiện ống inox 304 ống thẳng 2 đầu kẹp
Φ19 L = 1 mét Φ25 L = 1 mét Φ32 L = 1 mét Φ38 L = 1 mét Φ45 L = 1 mét Φ51 L = 1 mét Φ57 L = 1 mét Φ63 L = 1 mét Φ76 L = 1 mét

 Phụ kiện ống inox 304 ống thẳng

buidingPhụ kiện ống inox 304 ống thẳng 2 đầu kẹp
Φ45 L = 2 mét Φ51 L = 2 mét Φ19 L = 0,5 m Φ25 L = 0,5 m Φ32 L = 0,5 m Φ38 L = 0,5 m Φ51 L = 0,5 m Φ38mm 458mm

 Phụ kiện ống inox 304 ống thẳng

buidingPhụ kiện ống inox 304 ống thẳng 2 đầu kẹp
Φ89 L = 1 mét Φ102 L = 1 mét Φ108 L = 1 mét Φ19 L = 2 mét Φ25 L = 2 mét Φ32 L = 2 mét Φ38 L = 2 mét

Phụ kiện ống inox 304 thép không gỉ PTFE kẹp

buidingPhụ kiện ống inox 304 thép không gỉ PTFE kẹp , 2 đầu hàn
Φ19*1.5 -50.5 Φ25*1.5-50.5 Φ32*1.5-50.5 Φ38*1.5-50.5 Φ45*1.5-64 Φ51*1.5-64 Φ57*2-77.5

Phụ kiện ống inox 304 thép không gỉ PTFE kẹp

buidingPhụ kiện ống inox 304 thép không gỉ PTFE kẹp , 2 đầu hàn
Φ63*2-77.5 Φ76*2-91 Φ89*2 -106 Φ102*2-119 Φ108*2-119 Φ114*2 -130 Φ133*2-145 Φ159*2-183

Phụ kiện ống inox 304 thép không gỉ PTFE kẹp

buidingPhụ kiện ống inox 304 thép không gỉ PTFE kẹp , 2 đầu hàn
Φ219*3-235 Φ19-25 Φ19-34 Φ19-40 Φ22-50.5 Φ25-34 Φ25-40 Φ32-40

Phụ kiện ống inox 304 thép không gỉ 2 đầu ren

buidingPhụ kiện ống inox 304 thép không gỉ 2 đầu ren DN32-50.5 DN15-50.5 DN20-50.5 DN25 -50.5 DN32-64 DN40-64 DN50-77.5 DN8 -0.5 DN10-50.5

Phụ kiện ống inox 304 , đầu kẹp 3A

buidingPhụ kiện ống inox 304 , đầu kẹp 3A
Φ19 L=28.6 Φ25 L=28.6 Φ32 L=28.6 Φ38 L=28.6 Φ45 L=28.6 Φ51 L=28.6 Φ57 L=28.6  Φ63 L=28.6 Φ76 L=28.6

Phụ kiện ống inox 304 , đầu kẹp 3A

buidingPhụ kiện ống inox 304 , đầu kẹp 3A Φ89 L=28.6 Φ102 L=28.6 Φ108 L=28.6 Φ19 L=40 Φ25 L=40 Φ32 L=40 Φ38 L=40  

Phụ kiện ống inox 304 , đầu kẹp 3A

buidingPhụ kiện ống inox 304 , đầu kẹp 3A Φ45  L=40 Φ51 L=40 Φ57 L=40 Φ63 L=40 Φ76 L=40 Φ89 L=40 Φ102 L=40 Φ108 L=40

1

2