Nối ống thép không gỉ 304

buidingNối ống thép không gỉ 304
DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

     Khớp nối tuỳ chỉnh thép không gỉ 304

buidingKhớp nối tuỳ chỉnh thép không gỉ 304
Φ19 SMS Φ25 SMS Φ32 SMS Φ45 SMS Φ51 SMS Φ57 SMS Φ63 SMS Φ76 SMS Φ89 SMS Φ102 SMS Φ108 SMS Φ38 SMS Φ19 T