Mặt bích thép không gỉ 304 16 kg

buidingMặt bích HG20593 thép không gỉ 304 chịu áp 16kg lực DN15 PN16 DN20 PN16 DN25 PN16 DN32 PN16 DN40 PN16 PN16 DN300 PN16 DN350 PN16

       Mặt bích thép không gỉ 304 16 kg

buidingMặt bích HG20593 thép không gỉ 304 chịu áp 16kg lực DN50 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN100 PN16 DN125 PN16 DN150 PN16 DN200 PN16 DN250

 Mặt bích thép không gỉ 304 HG20601-97 

buidingMặt bích thép không gỉ 304 HG20601-97
DN20 PN1 DN25 PN1 DN32 PN1 DN40 PN1 DN50 PN1 DN65 PN1 DN80 PN1 DN100 PN1 DN20 PN1.6

 Mặt bích thép không gỉ 304 HG20601-97 

buidingMặt bích thép không gỉ 304 HG20601-97
DN25 PN1.6 DN32 PN1.6 DN40 PN1.6 DN50 PN1.6 DN65 PN1.6

 Mặt bích thép không gỉ 304 HG20601-97 

buidingMặt bích thép không gỉ 304 DN80 PN1.6 DN100 PN1.6 DN20 PN2.5 DN25 PN2.5 DN32 PN2.5 DN40 PN2.5 DN50 PN2.5 DN65 PN2.5 DN80 PN2.5 DN100 PN2.5

 Mặt bích thép không gỉ 304 HG20593 

buidingMặt bích thép không gỉ 304 HG20593 
DN15 PN10 DN20 PN10 DN25 PN10 DN32 PN10 DN40 PN10 DN50 PN10 DN65 PN10 DN80 PN10 DN100 PN10 DN125 PN10

 Mặt bích thép không gỉ 304 HG20593 

buidingMặt bích thép không gỉ 304 HG20593  DN150 PN10  DN200 PN10

 Mặt bích thép không gỉ 304 áp lực 10 kg

buidingMặt bích thép không gỉ 304 áp lực 10 kg DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

 Mặt bích thép không gỉ 304 có mặt trong

buidingMặt bích thép không gỉ 304 có mặt trong
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

 Mặt bích hàn thép 304 HG20594-97

buidingMặt bích hàn thép không gỉ 304 HG20594-97
DN50 PN1 DN65 PN1 DN80 PN1 DN100 PN1 DN200 PN1 DN250 PN1 DN50 PN1.6 DN65 PN1.6 DN80 PN1.6

 Mặt bích hàn thép 304 HG20594-97

buidingMặt bích hàn thép không gỉ 304 DN100 PN1.6 DN200 PN1.6 DN250 PN1.6 DN50 PN2.5 DN65 PN2.5 DN80 PN2.5

 Mặt bích hàn thép 304 HG20594-97

buidingMặt bích hàn thép không gỉ 304 DN20 PN1 DN25 PN1 DN32 PN1 DN40 PN1 DN50 PN1 DN65 PN1 DN80 PN1 DN100 PN1 DN20 PN1.6

 Mặt bích hàn thép 304 HG20594-97

buidingMặt bích hàn thép không gỉ 304 DN25 PN1.6 DN32 PN1.6 DN40 PN1.6 DN50 PN1.6 DN65 PN1.6 DN80 PN1.6 DN100 PN1.6 DN20 PN2.5

 Mặt bích hàn thép 304 HG20594-97

buidingMặt bích hàn thép không gỉ 304 DN25 PN2.5 DN32 PN2.5 DN40 PN2.5 DN50 PN2.5 DN65 PN2.5 DN80 PN2.5 DN100 PN2.5

 Mặt bích hàn thép 304 kẹp chữ V

buidingMặt bích hàn thép 304 kẹp chữ V
Φ170-180mm Φ180-200mm Φ205-230mm Φ245-260mm Φ265-285mm

 Mặt bích hàn thép 304 kẹp chữ V

buidingMặt bích hàn thép 304 kẹp chữ V
Φ290=300mm Φ305-345mm Φ350-370mm Φ380-400mm Φ420-450mm Φ460-500mm Φ520-550mm Φ600-700mm Φ750-800mm