Kính quan sát ( sight glass )

buidingKính quan sát ( sight glass )
thép không gỉ 304 Φ25-50.5 Φ32-38 50.5 Φ45 -64 Φ51 -64 Φ57 -77.5 Φ63 -77.5 Φ76 -91 Φ89 -106 Φ102 -119 Φ108 -119 304 Φ133 -145 Φ159 -183

           Kính quan sát ( sight glass )

buidingKính quan sát ( sight glass )
thép không gỉ 304 Φ25 Φ32 Φ38 Φ51 Φ63 Φ89 Φ108 Φ76 Φ57 Φ45 Φ102 Φ114 Φ133 Φ159 Φ219

           Kính quan sát ( sight glass )

buidingKính quan sát ( sight glass )
HGS07-126 mặt bích ống thép không gỉ 304 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

           Kính quan sát ( sight glass )

buidingKính quan sát ( sight glass )
dạng chữ nhật mặt hàn 200 * 80 250 * 80 300 * 80 366 * 80 450 * 80 500 * 80 600 * 80 800 * 80 1000 * 80

           Kính quan sát ( sight glass )

buidingKính quan sát ( sight glass )
có tay gạt sương thép không gỉ 304 DN150 DN200

           Kính quan sát ( sight glass )

buidingKính quan sát ( sight glass )
có đèn pin soi DN80 DN100 DN65 DN50

           Kính quan sát ( sight glass )

buidingKính quan sát ( sight glass )
304-DN80 304-DN100 304-DN125 304-DN150 316-DN80 316-DN100 316-DN125 316-DN150

           Kính quan sát ( sight glass )

buidingKính quan sát ( sight glass )
thép không gỉ 304 DN50 2" DN65 2.1/2" DN80 3" DN100 4" DN125 5" DN150 6" DN200 8"

           Kính quan sát ( sight glass )

buidingKính quan sát ( sight glass )
thép không gỉ 304 316L Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89 Φ102 Φ108 Φ19