Phễu thoát sàn 304GMP

buidingPhễu thoát sàn 304GMP / vệ sinh sàn cống / sạch sàn cống / khử mùi sàn cống
Φ108*51 Φ133*51 Φ159*51 Φ159*63 Φ159*76 Φ159*89 Φ159*102

              Phễu thoát sàn 304GMP

buidingPhễu thoát sàn 304GMP / vệ sinh sàn cống / sạch sàn cống / khử mùi sàn cống
Φ219*51 Φ219*76 Φ219*89 Φ219*102 Φ219*108

       Phễu thoát sàn thép không gỉ 304

buidingPhễu thoát sàn thép không gỉ 304 dùng trong công nghiệp:
Φ102 DN100 Φ108 DN80 Φ89 DN65 Φ76 DN50 Φ57 DN150 Φ159