Van giảm áp thép không gỉ 304

buidingVan giảm áp thép không gỉ 304
, đường kính 38 -clamp 50.5mm áp lực cất cánh 1KG , đường kính 51 - clamp 64 , đường kính 38 - clamp 50.5 áp lực 2KG

        Van giảm áp thép không gỉ 304 316

buidingVan giảm áp thép không gỉ 304
Φ76 5" -50.5 Φ89 5" - 50.5 Φ89 5" 226-50.5 Φ102 5“-50.5 Φ102 5”226-50.5 Φ102 10“-50.5

            Van giảm áp thép không gỉ 304

buidingVan giảm áp thép không gỉ 316 Φ76 5”-50.5 Φ89 5“-50.5 Φ89 5” 226-50.5 Φ102 5“-50.5 Φ102 5”226-50.5 Φ102 10“-50.5 Φ102 5“- 64 Φ102 10“-64