Phụ kiện silicone dùng cho clamp

buidingPhụ kiện silicone dùng cho clamp kẹp ống , dễ dàng vệ sinh
Φ38-50.5 Φ40-25MM Φ32 -50.5 Φ51-64 Φ19-50.5 Φ76-91 Φ45-64 Φ25 -50.5 Φ89-106 Φ57-77.5 Φ63-77.5

      Phụ kiện silicone dùng cho clamp

buidingPhụ kiện silicone dùng cho clamp kẹp ống , dễ dàng vệ sinh
Φ273-305 Φ140-155 Φ154-167 Φ168-183 Φ180-200 Φ204-217 Φ254-268 Φ305-319 Φ325-350 Φ356-380 Φ406-425

      Phụ kiện silicone dùng cho clamp

buidingPhụ kiện silicone dùng cho clamp kẹp ống , dễ dàng vệ sinh
Φ508-530 Φ426-450 Φ273-286 Φ203-217 Φ108-119 Φ133-145 Φ159卡盘183 Φ102-119 Φ114-130 Φ219-233.5 Φ450-480

      Phụ kiện silicone dùng cho clamp

buidingPhụ kiện silicone dùng cho clamp kẹp ống , dễ dàng vệ sinh
Φ19-50.5 Φ25-50.5 Φ32-50.5 Φ38 -50.5 Φ45-64 Φ51-64 Φ57-77.5 Φ63-77.5 Φ76-91

      Phụ kiện silicone dùng cho clamp

buidingPhụ kiện silicone dùng cho clamp kẹp ống , dễ dàng vệ sinh
Φ89 -106 Φ102-119 Φ108-119 Φ114-130 Φ133-145 Φ159 -183 Φ25-34-40 Φ219-235

      Seal PTFE - Teflon cứng cho clamp

buiding Seal PTFE - Teflon cứng cho clamp
Φ19 -50.5 Φ25-50.5 Φ32-50.5 Φ38-50.5 Φ45-64 Φ51 -64 Φ63-77.5 Φ76-91 Φ102 -119 Φ108 -119 Φ57-77.5 

      Seal PTFE - Teflon cứng cho clamp

buiding Seal PTFE - Teflon cứng cho clamp
Φ159 -183 Φ89-106 Φ133-145 Φ219-235 Φ254 -268.5 Φ114-130 Φ154-168 Φ140-155 Φ204 -217

      Seal PTFE - Teflon cứng cho clamp

buiding Seal PTFE - Teflon cứng cho clamp
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450

      Seal EPDM  kháng axit - kiềm

buiding Seal EPDM  kháng axit - kiềm
25 34 40 Φ51 -64 Φ45-64 Φ19-50.5 Φ25-50.5 Φ32-50.5 Φ38-50.5 Φ89-106

      Seal EPDM  kháng axit - kiềm

buiding Seal EPDM  kháng axit - kiềm
Φ102-119 Φ108-119 Φ57 -77.5 Φ63-77.5 Φ76-91 Φ133-145 Φ159-183 Φ219-235 Φ204-217 Φ254-268

Seal cao su chịu nhiệt cao chống ăn mòn

buiding Seal cao su chịu nhiệt cao chống ăn mòn
Φ19-50.5 Φ25-50.5 Φ32-50.5 Φ38-50.5 Φ45-64 Φ51-64 Φ57-77.5 Φ63-77.5 Φ76-91.5 Φ89-106

Seal cao su chịu nhiệt cao chống ăn mòn

buiding Seal cao su chịu nhiệt cao chống ăn mòn
Φ102-119 Φ108-119 Φ133-145 Φ159-183 Φ219-233 Φ114-130 25 40 Φ154-167 Φ254-268 Φ204-217 Φ325-350

Seal cao su silicone chịu áp lực

buiding Seal cao su chịu nhiệt cao chống ăn mòn
DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600

Seal cao su silicone chịu áp lực

buiding Seal cao su chịu nhiệt cao chống ăn mòn
DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600

Seal cao su silicone màu xanh SMS

buiding Seal cao su chịu nhiệt cao chống ăn mòn
Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89 Φ108 Φ51 Φ102

Miếng bảo vệ van - clamp

buiding Miếng bảo vệ van - clamp đường kính ngoài: 25 50.5 64 77.5 91 106 40 119

Seal Silicone gasket chịu nhiệt cao

buiding Seal Silicone gasket chịu nhiệt cao
DN20 DN25 DN32 DN40 DN100 DN50 DN80 DN65 DN200 DN125 DN150 DN400 DN250 DN15 DN300

Phụ kiện đường ống T-type - seal loại O

buiding Phụ kiện đường ống T-type - seal O loại Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89 Φ102 Φ108

Phụ kiện màng van silicone gasket

buiding Phụ kiện màng van bướm composite loại DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN15

Phụ kiện màng van bướm composite

buiding Phụ kiện màng van bướm composite màng hỗn hợp DN8, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50. Màng đôi DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN80