Tấm bịt ống dùng cho clamp

buidingTấm bịt ống dùng cho clamp thép không gỉ 304 đường kính ngoài 50.5, 64, 77.5, 91, 106, 119, 217, 130, 145, 183-2.86

           Tấm bịt ống dùng cho clamp

buidingTấm bịt ống dùng cho clamp thép không gỉ 304 đường kính ngoài
235, 25, 34 40mm ,155 2.86 ,167,268 ,286 ,295,305,319 ,345 ,183mm 5.6

       Tấm bịt ống dùng cho clamp 316L

buidingTấm bịt ống dùng cho clamp 316L
Φ130 ,34 Φ64-40 Φ119 Φ91 Φ106 Φ145 Φ50.5 Φ77.5 Φ183 2.86 Φ233.5 Φ183 5.6 155 167 380 217 268 286 305 319 350

Tấm bịt ống dùng cho ống kẹp kiểu 3A

buidingTấm bịt ống dùng cho ống kẹp kiểu 3A 304 3A- K64 304 3A-K77.5 304 3A-K91