Phụ kiện kẹp ống thép 304 vi sinh

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 304 vi sinh
, vệ sinh nhanh chóng dạng clamp, màu trắng sữa 304 Φ19-38-50.5 304 Φ19-38-50.5 Φ57—63-77.5 Φ19-38-50.5

       Phụ kiện kẹp ống thép 304 vi sinh

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 304 vi sinh
, vệ sinh nhanh chóng dạng clamp, màu trắng sữa Φ114-130 Φ45—51-64 Φ102-108-19 Φ273-286 Φ204-217 Φ159-183 Φ219 -233.5

       Phụ kiện kẹp ống thép 304 vi sinh

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 304 vi sinh
, vệ sinh nhanh chóng dạng clamp, màu trắng sữa Φ159-183 Φ45—51 Φ140-155 Φ76-91 Φ89-106 Φ305-319 Φ133-145 Φ273-305 Φ154-167 Φ254-268

       Phụ kiện kẹp ống thép 304 vi sinh

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 304 vi sinh
, vệ sinh nhanh chóng dạng clamp, màu trắng sữa màu trắng, màu be Φ19-50.5 Φ25-50.5 Φ32-50.5 Φ38-50.5 Φ45-64 Φ51-64 Φ57-77.5 Φ63-77.5

       Phụ kiện kẹp ống thép 304 vi sinh

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 304 vi sinh
, vệ sinh nhanh chóng dạng clamp, màu trắng sữa màu trắng, màu be Φ76-91 Φ89-106 Φ102-119 Φ108-119 Φ114-130 Φ159-183 Φ219-233.5 Φ133-145

       Phụ kiện kẹp ống thép 304 vi sinh

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 304 vi sinh
, vệ sinh nhanh chóng dạng clamp, màu trắng sữa màu trắng, màu be Φ28-50.5 Φ48-64 Φ60-77.5 Φ204-217 Φ154-167 Φ42-50.5 Φ12.7-25 Φ16-25

       Phụ kiện kẹp ống thép 304 cổ dê

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 304 vi sinh-cổ dê 10-16 14-27 18-32 21-38 21-44 27-51 33-57 40-63 46-70 52-76 59-82 65-89 72-95 78-101 84-108 91-114 105-127 118-140 130-152 141-165 155-178 175-197 194-216

   Phụ kiện kẹp ống thép 304-bít ống

buidingPhụ kiện kẹp ống thép 304-bít ống
Φ19 -50.5 Φ25-50.5 Φ32-50.5 Φ38-50.5 Φ45-64 Φ51-64 Φ57-77.5 Φ63-77.5 Φ76-91 Φ89-106 Φ102-119 Φ108-119 Φ114-130 

   Phụ kiện kẹp ống thép 304-bít ống

buidingPhụ kiện kẹp ống thép 304-bít ống
Φ133-145 Φ159-183 Φ219-233.5 Φ16-50.5 Φ12.7-25 Φ16-25 Φ19-25 Φ204-217 Φ28-50.5 Φ48-64 Φ254-268

   Phụ kiện kẹp ống thép 201

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 201 Φ19—38-50.5 Φ45-51-64 Φ57—63-77.5 Φ76-91 Φ89-106 Φ102—108-119 Φ114-130 Φ133-145 Φ154-167 Φ159-183 Φ204-217 Φ219-235

   Phụ kiện kẹp ống thép 201

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 201
Φ254-268 Φ154-167 Φ159-183 Φ140-155 Φ140-155 Φ180-200 Φ268-286 Φ273-305 Φ305-319

   Phụ kiện ống thép 304 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 304 2 đầu kẹp
Φ19 L = 1 mét Φ25 L = 1 mét Φ32 L = 1 mét Φ38 L = 1 mét Φ45 L = 1 mét Φ51 L = 1 mét Φ57 L = 1 mét 

  Phụ kiện ống thép 304 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 201
Φ63 L = 1 mét Φ76 L = 1 mét Φ89 L = 1 mét Φ102 L = 1 mét Φ108 L = 1 mét Φ19 L = 2 mét Φ25 L = 2 mét Φ32 L = 2 mét Φ38 L = 2 mét 

  Phụ kiện ống thép 304 2 đầu kẹp

buidingPhụ kiện kẹp ống thép không gỉ 201
Φ45 L = 2 mét Φ51 L = 2 mét Φ19 L = 0,5 m Φ25 L = 0,5 m Φ32 L = 0,5 m Φ38 L = 0,5 m Φ51 L = 0,5 m 

  Phụ kiện clamp thép 304 2 đầu hàn

buidingPhụ kiện clamp thép 304 2 đầu hàn
Φ19*1.5 -50.5 Φ25*1.5-50.5 Φ32*1.5-50.5 Φ38*1.5 -50.5 Φ45*1.5-64 Φ51*1.5-64 Φ57*2 -77.5 Φ63*2-77.5 Φ76*2-91

  Phụ kiện clamp thép 304 2 đầu hàn

buidingPhụ kiện clamp thép 304 2 đầu hàn
Φ89*2-106 Φ102*2 -119 Φ108*2-119 Φ114*2-130 Φ133*2-145 Φ159*2-183

  Phụ kiện clamp thép 304 2 đầu hàn

buidingPhụ kiện clamp thép 304 2 đầu hàn
Φ219*3-235 Φ19-25 Φ19-34 Φ19-40 Φ22-50.5 Φ25-34 Φ25-40 Φ32-40

Phụ kiện clamp thép 304 2 đầu ren ngoài

buidingPhụ kiện clamp thép 304 2 đầu ren ngoài
DN32 -50.5 DN15-50.5 DN20-50.5 DN25-50.5 DN32-64 DN40-64 DN50-77.5 DN8-50.5 DN10-50.5

Phụ kiện clamp thép 304 2 đầu ống mềm

buidingPhụ kiện clamp thép 304 - 2 đầu ống mềm
Φ12.7-25 Φ12.7-50.5 Φ16-50.5 Φ19-50.5 Φ25-50.5 Φ32-50.5 Φ38-50.5

Phụ kiện clamp thép 304 2 đầu ống mềm

buidingPhụ kiện clamp thép 304 - 2 đầu ống mềm
Φ45-64 Φ51 -64 Φ57-77.5 Φ63-77.5 Φ76-91 Φ89-106 Φ10 -50.5 Φ102-119 Φ108-119

Phụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực

buidingPhụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực dễ dàng vệ sinh
Φ19-38-50.5 Φ45—51-64 Φ57—63-77.5 Φ76 91 Φ89-106 Φ102-108-119

Phụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực

buidingPhụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực dễ dàng vệ sinh
Φ219 -233.5 Φ114-130 25 34 Φ133-145 5.6 Φ204-217 5.6 Φ159-183 5.6 Φ133-145 2.86

Phụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực

buidingPhụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực, clamp 2 đầu hàn
màu trắng sữa Φ22-50.5 Φ28 -50.5 Φ34-50.5 Φ42-50.5 Φ42-64 Φ48-64 Φ54 -64 Φ60-77.5 Φ70-91 Φ85-106 Φ406-430 Φ154-167

Phụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực

buidingPhụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực, clamp 2 đầu hàn
màu trắng sữa Φ114-130 Φ129 -145 Φ154-183 Φ168-183 Φ204-217 Φ254 -268 Φ140-155 2.86 Φ140-155 5.6 Φ273 -286 Φ305-319 Φ325-345 Φ356-380

Phụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực

buidingClamp thép không gỉ 304, 2 đầu ren trong 304 DN8-50.5 304 DN10-50.5 304 DN15-50.5 DN20-50.5 DN25-50.5 DN32-50.5 304 DN32-64 304 DN40-64 DN50-77.5

Phụ kiện clamp thép 304 tải cao, áp lực

buidingClamp thép không gỉ 304 Ф19-38-50.5 Ф45-51-64 Ф57-77.5 Ф63-77.5 Ф76-91 Ф89 -106 Ф102-108-119 Ф114-130 Ф133-145 Ф159-183 2.86 Ф219-233.5 

Phụ kiện clamp thép 304 dạng rãnh V

buidingPhụ kiện clamp thép 304 dạng rãnh V
Φ170-180mm Φ180-200mm Φ205-230mm Φ245-260mm Φ265-285mm Φ290 = 300mm Φ305-345mm

Phụ kiện clamp thép 304 dạng rãnh V

buidingPhụ kiện clamp thép 304 dạng rãnh V
Φ350-370mm Φ380-400mm Φ420-450mm Φ460-500mm Φ520-550mm Φ600-700mm Φ750-800mm

Ống nối 316L 2 đầu nối clamp kẹp

buidingỐng nối 316L 2 đầu nối clamp kẹp
316L 19 L = 0,5 m 19 L = 1 mét 19 L = 2 mét 25 L = 0,5 m 25 L = 1 mét 25 L = 2 mét 32 L = 0,5 m 32 L = 1 mét

Ống nối 316L 2 đầu nối clamp kẹp

buidingỐng nối 316L 2 đầu nối clamp kẹp
32 L = 2 mét 316L 38 L = 0,5 m 38 L = 1 mét 38 L = 2 mét 45 L = 0,5 m 45 L = 1 mét 45 L = 2 mét 51 L = 0,5 m 

Ống nối 316L 2 đầu nối clamp kẹp

buidingỐng nối 316L 2 đầu nối clamp kẹp
316L 51 L = 1 mét 316L 51 L = 2 mét 316L 57 L = 0,5 m 316L 57 L = 1 mét 316L 57 L = 2 mét 316L 63 L = 0,5 m 63 L = 1 mét 63 L = 2 mét

1

2