Đầu nối 1 đầu hàn - 1 đầu ren ngoài

buidingĐầu nối 1 đầu hàn - 1 đầu ren ngoài
vi sinh DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN6 DN10 DN8

                Đầu nối 2 đầu ren trong

buidingĐầu nối 2 đầu ren trong vi sinh
304 DN8 304 DN10 304 DN15 304 DN20 304 DN25 304 DN32 304 DN40 304 DN50 304 DN65 304 DN80 304 DN100 304 DN6

      Đầu nối - 2 đầu ren ngoài

buidingĐầu nối 1 đầu hàn - 2 đầu ren ngoài thép không gỉ vi sinh 304 / 316
DN15 DN20 DN25 DN32 DN6 DN80 DN100 DN65 DN10 DN50 DN40 DN8

      Nối ống thép không gỉ 201/304

buidingNối ống thép không gỉ 201/304 1 vi sinh đầu ren ngoài - 1 đầu bắt ống mềm
DN8 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

 Nối ống thép không gỉ 304 / 316 L=100mm

buidingNối ống thép không gỉ vi sinh 304 / 316 L=100mm DN65 DN50 DN40 DN32 DN25 DN20 DN15 DN10 DN8 DN80 DN100

      Khớp nối nhanh đầu hàn - đầu clamp

buidingKhớp nối nhanh đầu hàn - đầu clamp
vi sinh Φ104 -119 Φ127-145 Φ129-145 Φ140-155 Φ152 -167 Φ154-167 Φ168-183

      Khớp nối nhanh đầu hàn - đầu clamp

buidingKhớp nối nhanh đầu hàn - đầu clamp vi sinh Φ180-200 Φ204 -217 Φ254-268 Φ273-286 Φ273-305 Φ305-319 Φ325-350 Φ356 -380 Φ406 -425 Φ406 -430 Φ426-450 Φ456-480 Φ508-530

          Co ren trong 304/316/90 độ

buidingCo ren trong 304/316/90 độ
vi sinh DN15 DN6 DN32 DN65 DN50 DN40 DN32

                Đầu nối ống mềm - ren ngoài

buidingĐầu nối ống mềm - ren ngoài
thép không gỉ 304 100mm 8mm 10mm 12mm 8mm 10mm 12mm 15mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm 20mm 25mm 32mm 50mm 80mm

                Đầu nối ống 2 đầu ren ngoài

buidingĐầu nối ống 2 đầu ren ngoài thép không gỉ vi sinh 304/316
DN15 L=100 DN20 L=100 DN25 L=100 DN32 L=100 DN40 L=100 DN50 L=100 DN50 L=100

                Đầu nối ống 2 đầu ren ngoài

buidingĐầu nối ống 2 đầu ren ngoài thép không gỉ vi sinh 304/316DN65 L=100 DN8 L=100 DN10 L=100 DN15 L=100 DN20 L=100 DN25 L=100 DN32 L=100 DN40 L=100

                Đầu nối ống giảm ren trong

buidingĐầu nối ống giảm ren trong thép không gỉ vi sinh 304 304 DN10XDN15 304 DN15XDN20 304 DN32XDN50 304 DN15XDN32 304 DN15XDN40 304

                Đầu nối ống giảm ren trong

buidingĐầu nối ống giảm ren trong thép không gỉ vi sinh 304 DN20XDN25 304 DN20XDN32 304 DN20XDN40 304 DN25XDN32 304 DN25XDN40 304 DN80*DN65

                Đầu nối ống giảm ren trong

buidingĐầu nối ống giảm ren trong thép không gỉ vi sinh 304DN32XDN40 304 DN40XDN50 304 DN50XDN65 304 DN40XDN65 304 DN15XDN25 304 DN80*DN50

                Đầu nối ống chữ T vi sinh

buidingĐầu nối ống chữ T vi sinh thép không gỉ 304/316 vi sinh DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

                Đầu nối cà rá vi sinh

buidingĐầu nối cà rá vi sinh thép không gỉ 304
DN8*DN6 DN10*DN8 DN15*DN8 DN15*DN10 DN20*DN8 DN20*DN10 DN20*DN15 DN25*DN10

                Đầu nối cà rá vi sinh

buidingĐầu nối cà rá vi sinh thép không gỉ 304 DN25*DN15 DN25*DN20 DN32*DN15 DN32*DN20 DN32*DN25 DN40*DN15 DN40*DN20 

                Đầu nối cà rá vi sinh

buidingĐầu nối cà rá vi sinh thép không gỉ 304
DN40*DN25 DN40*DN32 DN50*DN15 DN50*DN20 DN50*DN25 DN50*DN40 DN50*DN32

                Đầu nối ren trong 304/316

buidingĐầu nối ren trong thép không gỉ ren trong 304/316
vi sinh DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN10 DN8

               Đầu nối ren ngoài L200

buidingĐầu nối ren ngoài L200 vi sinh
DN8 L=200 DN10 L=200 DN15 L=200 DN20 L=200 DN25 L=200 DN32 L=200 DN40 L=200 DN50 L=200 DN65 L=200

      Đầu nối 90 độ ren trong - giảm ống

buidingĐầu nối 90 độ ren trong - giảm ống thép không gỉ vi sinh
304. DN15*10 DN20*15 DN25*15 DN25*20 DN32*15

      Đầu nối 90 độ ren trong - giảm ống

buidingĐầu nối 90 độ ren trong - giảm ống thép không gỉ vi sinh
304. DN32*20 DN32*25 DN40*15 DN40*25 DN40*32 DN50*15 DN50*20 DN50*25 DN50*32 DN50*40 DN40*20

      Đầu nối ren ngoài - ống mềm vi sinh

buidingĐầu nối ren ngoài - ống mềm vi sinh thép không gỉ 316
1 inch * ống :15, 2, 25, 33; 1,2 inch ống 25, 33 1,5 inch ống 38, 40 2 inch ống 51 3 inch ống 77 4 inch ống 103

   Đầu nối ren ngoài - thép không gỉ 304

buidingĐầu nối ren ngoài - thép không gỉ 304
DN8*DN6 DN10*DN DN10*DN6 DN15*DN10 3 DN15*DN8 DN15*DN6 DN20*DN15 DN20*DN10

   Đầu nối ren ngoài - thép không gỉ 304

buidingĐầu nối ren ngoài - thép không gỉ 304 DN20*DN8 DN25*DN20 DN25*DN15 DN25*DN10 DN32*DN25 DN32*DN20 DN32*DN15 DN40*DN32 DN40*DN25

   Đầu nối ren ngoài - thép không gỉ 304

buidingĐầu nối ren ngoài - thép không gỉ 304 DN40*DN32 DN40*DN25 DN40*DN20 DN40*DN15 DN50*DN40 DN50*DN32 DN50*DN25 DN50*DN20

   Đầu nối ren ngoài - ren trong vi sinh

buiding Đầu nối ren ngoài - ren trong vi sinh
304/316 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50