Phụ kiện lấy mẫu nhanh

buiding Phụ kiện lấy mẫu nhanh thép không gỉ 304 / 316 dạng - đầu kẹp
316 - 50.5 304 - 25 304- 50.5 304- 64

           Van lấy mẫu nhanh - đầu ren

buidingVan lấy mẫu nhanh - đầu ren ngoài - ren trong vi sinh

          Van lấy mẫu thép không gỉ 316L

buidingVan lấy mẫu thép không gỉ 316L
phi 30mm

          Van lấy mẫu thép không gỉ 316L

buidingVan lấy mẫu thép không gỉ 316L
- kiểm kẹp clamp 50.5

          Van lấy mẫu thép không gỉ 316L

buidingVan lấy mẫu thép không gỉ 316L
phi 25 mm

          Van lấy mẫu thép không gỉ 316L

buidingVan lấy mẫu thép không gỉ 316L
- kiểu kẹp clamp 50.5

          Van lấy mẫu thép không gỉ 316L

buidingVan lấy mẫu thép không gỉ 316L
- kiểu kẹp clamp 50.5

         Phụ tùng đo mức bồn thép 304

buidingPhụ tùng đo mức bồn thép 304
L = 500mm L = 600mm L = 700mm L = 800mm L = 900mm L = 1000mm L = 1200mm L = 1500mm