Bộ lọc thép không gỉ 304

buidingBộ lọc thép không gỉ 304 vệ sinh lớp thẳng lọc / ống lọc 
Φ304-5”-Φ102 - 50.5 Φ304-10”-Φ102- 50.5 Φ316L-5”-Φ102 Φ316L-10”-Φ102 Φ304-10”-Φ133 Φ304-10”-Φ102 - 64 Φ304-5”-Φ102-64

            Bộ lọc thép không gỉ 304

buidingBộ lọc thép không gỉ 304 vệ sinh lớp thẳng lọc / ống lọc 
đường kình 76- kẹp 50.5 , 102 - 50.5 102- 64

          Bộ lọc chữ Y thép không gỉ 304

buiding Bộ lọc chữ Y thép không gỉ 304
Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ51 Φ63 Φ76 Φ89