Co hàn 304

buidingCo hàn thép 304 vi sinh Φ19 * 1,5 Φ25 * 1,5 Φ32 * 1,5 Φ38 * 1,5 Φ45 * 1,5 Φ51 * 1,5 Φ57 * 2 Φ63 * 2 Φ76 * 2 

               Co hàn 304

buidingCo hàn thép 304 vi sinh Φ89 * 2 Φ102 * 2 Φ108 * 2 Φ133 * 2 F159 * 2 F159 * 2.5 Φ114 * 2

               Co hàn 304

buidingCo hàn thép 304 vi sinh Φ19 * 1,5 Φ25 * 1,5 Φ32 * 1,5 Φ38 * 1,5 Φ45 * 1,5 Φ51 * 1,5 Φ57 * 2 Φ63 * 2 Φ76 * 2 

               Co hàn 304

buidingCo hàn thép 304 vi sinh tiêu chuẩn đức màu trắng sữa, trắng, màu be Φ28 * 1.5 Φ34 * 1,5 Φ34 * 2 Φ40 * 1.5 Φ42 * 1.5 Φ52 * 1,5

               Co hàn 304

buidingCo hàn thép 304 vi sinh tiêu chuẩn đức màu trắng sữa, trắng, màu be
Φ48 * 1,5 Φ51 * 2 Φ54 * 2 Φ60 * 2 Φ70 * 2 Φ80 * 2 Φ85 * 2

               Co hàn 304

buidingΦ104 * 2 Φ127 * 2 Φ140 * 2 Φ154 * 2 Φ168 * 2 Φ204 * 2 Φ254 * 3 Φ325 * 3 Φ355 * 4 Φ377 * 3 Φ305 * 3

               Co hàn 304 dày

buidingΦ104 * 2 Φ127 * 2 Φ140 * 2 Φ154 * 2 Φ168 * 2 Φ204 * 2 Φ254 * 3 Φ325 * 3 Φ355 * 4 Φ377 * 3 Φ305 * 3

               Co hàn 304

buidingΦ104 * 2 Φ127 * 2 Φ140 * 2 Φ154 * 2 Φ168 * 2 Φ204 * 2 Φ254 * 3 Φ325 * 3 Φ355 * 4 Φ377 * 3 Φ305 * 3

               Co hàn 304

buidingΦ104 * 2 Φ127 * 2 Φ140 * 2 Φ154 * 2 Φ168 * 2 Φ204 * 2 Φ254 * 3 Φ325 * 3 Φ355 * 4 Φ377 * 3 Φ305 * 3

   Co hàn 304 trắng sữa, trắng, màu be

buiding304 Φ18 * 2
304 Φ20 * 2 304 Φ22 * 2 304 Φ25 * 2,5 304 Φ27 * 2,5 304 Φ32 * 3 304 Φ34 * 3 304 Φ38 * 3

   Co hàn 304 trắng sữa, trắng, màu be

buiding304 Φ42 * 3 304 Φ45 * 3 304 Φ48 * 3 304 Φ51 * 3 304 Φ57 * 3 304 Φ57 * 4 304 Φ60 * 3 304 Φ76 * 3 304 Φ76 * 4 

    Co hàn 304 trắng sữa, trắng, màu be

buiding304 Φ89 * 3 304 Φ89 * 4 304 Φ108 * 3 304 Φ114 * 3 304 Φ133 * 4 304 Φ159 * 4 304 Φ133 * 3

    Co 304 vi sinh 1 đầu ren 1 đầu kẹp

buiding304 DN15
- 50.5 304 DN20 - 50.5 304 DN25 - 50.5 304 DN32 - 50.5 304 DN40 - 64 304 DN50 - 77.5

Co 304 316vi sinh 1 đầu hàn 1 đầu kẹp

buiding304 Φ19 - 50.5
304 Φ25 - 50.5 304 Φ32 - 50.5 304 Φ38 - 50.5 304 Φ45 - 64 304 Φ51 - 64 304 Φ57  - 77.5 304 Φ63 77.5

 Co 304 316vi sinh 1 đầu hàn 1 đầu kẹp

buiding304 Φ76 - 91
304 Φ89 - 106 304 Φ102  - 119 304 Φ108 - 119 304 Φ114 - 130 304 Φ133 - 145 304 Φ159 - 183

 Co 304 316vi sinh 1 đầu hàn 1 đầu kẹp

buidingKẹp 316L32 316L 50,5 Kẹp Φ19 316L 50,5 Kẹp Φ25 316L 50,5 Kẹp 316L38 316L 50,5 Kẹp 316L45 316L 64

 Co 304 316vi sinh 1 đầu hàn 1 đầu kẹp

buiding Kẹp 316L51 316L 64 Kẹp 316L57 316L 77,5 Kẹp 316L63 316L 77,5 316L Φ76 - 91

 Co 304/316 vi sinh 1 đầu hàn 1 đầu kẹp

buiding Màu trắng sữa, màu trắng 304 Φ19 - 50,5 304 Φ25 - 50,5 304 Φ32 - 50,5 304 Φ38 - 50,5 304 Φ45 - 64 304 Φ51 - 64 304 Φ57 - 77,5

 Co 304/316 vi sinh 1 đầu hàn 1 đầu kẹp

buiding Màu trắng sữa, màu trắng 304 Φ63 - 77.5 304 Φ76 - 91 304 Φ89 - 106 304 Φ102 - 119 304 Φ108 - 119 304 Φ114 - 130 304 Φ133 - 145

 Co 304/316 vi sinh 1 đầu hàn 1 đầu kẹp

buiding Màu trắng sữa, màu trắng 304 Φ159 - 183 Kẹp 316L32 316L 50,5 Kẹp Φ19 316L 50,5 Kẹp Φ25 316L 50,5 Kẹp 316L38 316L 50,5

 Co 304/316 vi sinh 1 đầu hàn 1 đầu kẹp

buiding Màu trắng sữa, màu trắng Kẹp 316L45 316L 64 Kẹp 316L51 316L 64 Kẹp 316L57 316L 77,5 Kẹp 316L63 316L 77,5 316L Φ76- 91

 Co 304/316 vi sinh 2 đầu nối ống mềm

buiding304 Φ19 304 Φ25 304 Φ32 304 Φ38 304 Φ45 304 Φ51 304 Φ57 304 Φ63
304 Φ76 304 Φ89 304 Φ102 304 Φ108

 Co 304/316 vi sinh 2 đầu nối ống mềm

buiding316L Φ19 316L Φ25 316L Φ32 316L Φ38 316L Φ45 316L Φ51 316L Φ57 316L Φ63 316L Φ76 304 Φ16 304 F12.7

 Co 304 vi sinh 1 đầu kẹp 1 đầu ống

buiding304 Φ19 - 50,5 304 Φ25 - 50,5 304 Φ32 - 50,5 304 Φ38 - 50,5 304 Φ45- 64 304 Φ51 - 64 304 Φ57 - 77,5

 Co 304 vi sinh 1 đầu kẹp 1 đầu ống

buiding304 Φ63 -77.5 304 Φ76 - 91 304 Φ89 -106 304 Φ102 - 119 304 Φ108 - 119 304 Φ12,7 -50.5 304 Φ16 - 50,5 304 Φ14 - 50.5 10 -

 Co 304/316 90 độ vi sinh 2 đầu hàn

buidingMàu trắng sữa, màu trắng thép không gỉ 304/316L 90 độ elbow 3A 2 đầu hàn 304 Φ19 * 1,5 304 Φ25 * 1,5 304 Φ32 * 1,5 304 Φ38 * 1,5 304 Φ45 * 1,5 304 Φ51 * 1,5

 Co 304/316 90 độ vi sinh 2 đầu hàn

buidingMàu trắng sữa, màu trắng thép không gỉ 304/316L 90 độ elbow 3A 2 đầu hàn
304 Φ57 * 2 304 Φ63 * 2 304 Φ76 * 2 304 Φ89 * 2 304 Φ102 * 2

 Co 304/316 vi sinh 1 đầu kẹp 1 đầu ống

buidingMàu trắng sữa, màu trắng thép không gỉ 304/316L 90 độ elbow 3A 2 đầu hàn
316 Φ19 * 1,5 316 Φ25 * 1,5 316 Φ32 * 1,5 316

 Co 304/316 vi sinh 1 đầu kẹp 1 đầu ống

buidingMàu trắng sữa, màu trắng thép không gỉ 304/316L 90 độ elbow 3A 2 đầu hàn
Φ38 * 1,5 316 Φ45 * 1,5 316 Φ51 * 1,5 316 Φ57 * 2 316 Φ63 * 2

 Co 304 vi sinh 2 đầu kẹp

buiding304 Φ19 * 1,5 - 50,5 304 Φ25 * 1,5 - 50,5 304 Φ32 * 1,5 - 50,5 304 Φ38 * 1,5 - 50,5 304 Φ45 * 1,5 - 64 304 Φ51 * 1,5
- 64

  Co 304 vi sinh 2 đầu kẹp

buiding304 Φ57 * 2 - 77,5 304 Φ63 * 2 - 77,5 304 Φ76 * 2 - 91 304 Φ89 * 2 - 106 304 Φ102 * 2 -119 304 Φ108 * 2 - 119 304 Φ133 * 2 -145

  Co 304 vi sinh 2 đầu kẹp

buiding304 Φ159 * 2,5 -183 304 Φ114 * 2 - 130 304 Φ219 * 3 - 235 304 Φ12,7 * 1,5 - 50,5 304 Φ12,7 * 1,5 - 25 304 Φ19 * 1,5 - 25

1

2