Van góc tác động khí nén

buidingVan góc khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65..

              Van góc loại A

buidingVan góc khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65..

              Van góc loại B

buidingVan góc khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65..

              Van góc loại C

buidingVan góc khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65..

              Van góc mặt bích loại A

buidingVan góc khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65..

              Van góc mặt bích loại B

buidingVan góc khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65..

              Van góc mặt bích loại C

buidingVan góc khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65..

             Van on / off tác động khí nén

buidingVan góc khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN50 ren trong

              Van on / off tác động khí nén

buidingVan góc khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN65 ren trong

              Van góc chữ T loại A

buidingVan góc chữ T khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65

              Van góc chữ T loại B

buidingVan góc chữ T khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65

              Van góc chữ T loại C

buidingVan góc chữ T khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65

              Van góc chữ Y loại A

buidingVan góc chữ Y kẹp clamp khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 ...

              Van góc chữ Y loại B

buidingVan góc chữ Y kẹp clamp khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 ...

              Van góc chữ Y loại C

buidingVan góc chữ Y kẹp clamp khí nén bằng thép không gỉ 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 ...

              Van góc chữ Y - thủ công

buidingVan góc chữ Y kẹp clamp vặn thủ công inox 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 ...

              Van góc chữ Y - hàn loại A

buidingVan góc chữ Y kẹp kiểu 2 đầu hàn inox 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 ...

              Van góc chữ Y - hàn loại B

buidingVan góc chữ Y kẹp kiểu 2 đầu hàn inox 304, điều khiển tự động chịu nhiệt độ cao DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 ...

              Van bi 3 mảnh - tác động khí

buidingVan bi 3 mảnh ren trong tác động bằng khí nén Q611F-16P DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN 100..

              Van định hướng 2 ,3 chiều

buidingVan định hướng kiểu van cầu, điều khiển khí nén 2 chiều, 3 chiều kiểu hàn φ32-φ51, φ63 ,φ102 ...

              Van bi 3 ngã - tác động khí

buidingVan bi ba ngã khí nén AT bằng thép không gỉ 304 Q614F-16P / 5F Van bi ba ngã khí nén

              Van bướm thực phẩm

buidingVan bướm ngành thực phẩm dẫn động khí nén thẳng đứng , kiểu kết nối clamp φ19 φ25 φ32  φ38  φ51  φ63  φ76  φ89  φ38  φ102..

              Van bướm tay ngành thực phẩm

buidingVan bướm tác động tay ngành thực phẩm, dễ tháo lắp vệ sinh - kiểu kết nối mặt bích DN32 DN40 DN50 DN65 DN80...

              Van góc - điều khiển tỷ lệ

buidingVan góc điều khiển khí nén thông minh, kết hợp van tỷ lệ nhằm điều khiển lưu lượng tuyến tính DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 ..