Van bi 3 ngã Q614 / 5F-16P

buidingVan bi 3 ngã Q614 / 5F-16P
loại T và L: DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65,

              Van bi 3 mảnh Q611F-16P

buidingVan bi 3 mảnh Q614 / 5F-16P
loại T và L: DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN 100

              Van bướm D971X-16

buidingVan bướm D971X-16 tác động điện:
DN40, DN50, DN65, DN80, DN 100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350

       Van bi khí nén mặt bích Q641F-16P

buidingVan bi khí nén mặt bích Q641F-16P :
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

   Van bi ba ngã khí nén AQ624F-10S PVC

buidingVan bi ba ngã khí nén AQ624F-10S PVC
chống axit và kiềm : DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN 100

              Van bi cao áp CNG

buidingVan bi cao áp CNG: PN320 DN8, PN320 DN10, PN320 DN15, PN320 DN20, PN320 DN25, PN320 DN32, PN320 DN40,

              Van bi cao áp CNG

buidingVan bi cao áp CNG: PN500 DN8, PN500 DN10, PN500 DN15, PN500 DN20, PN500 DN25, PN500 DN32, PN500 DN40 DN50

              Van bi vi sinh Q681F

buidingVan bi vi sinh Q681F:
Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89 Φ102

              Van bi vi sinh Q684/5F-16P

buidingVan bi vi sinh 3 ngã kiểu chữ T và L:
Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ45 Φ51 Φ57 Φ63 Φ76 Φ89 Φ102

          Van bi 3 ngã áp suất cao PN160/320

buidingVan bi 3 ngã áp suất cao kiểu chữ T và L: PN160/320 Q6145F-320P: DN8, DN10, DN15, DN20, DN25,

     Van bi 3 ngã áp suất cao PN160/320

buidingVan bi 3 ngã áp suất cao kiểu chữ T và L: PN160/320 Q6145F-320P:
DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN 100

              Van bi nhựa PP Q621F

buidingVan bi nhựa PP Q621F
Q621F-10S7 : DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

        Van điều khiển khí nén ZJHM-25C

buidingVan điều khiển khí nén ZJHM-25C:
DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250

            Van bi chiệu nhiệt BQ641F-16P

buidingVan bi chiệu nhiệt BQ641F-16P
thép 304: DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

       Van bi cao áp kép Q611N-320P

buidingVan bi cao áp kép Q611N-320P:
DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

       Van bi hình chữ V VQ677F-16P

buidingVan bi hình chữ V VQ677F-16P
tác động khí nén: DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

       Van bi cao áp kép Q611N-320P

buidingVan bi cao áp kép Q611N-320P:
DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

       Van bướm vi sinh D671X-16P

buidingVan bướm vi sinh D671X-16P
: DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

       Van bướm lệch tâm American BRAY

buiding Van bướm lệch tâm American BRAY DN50

       Van 1 chiều cao su cao cấp

buidingVan 1 chiều cao su cao cấp

       Van Metso Van Metso NELES-JAMESBURY

buidingVan Metso Van Metso NELES-JAMESBURY DN50

       Van điều khiển ba chiều BAELZ

buidingVan điều khiển ba chiều BAELZ

       Van bướm vi sinh D671X-16P

buidingVan bướm vi sinh D671X-16P
: DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

       Van bướm vi sinh D671X-16P

buidingVan bướm vi sinh D671X-16P
: DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200