Co hàn inox 304

buidingCo hàn thép 304 vi sinh

               Đầu nối ống inox 304

buidingPhụ kiện nối ống: vệ sinh nhanh chóng

              Đầu giảm inox 304

buidingĐầu giảm inox 304 hàn giảm đường kính ống đồng tâm

              Đầu nối clamp inox 304

buidingĐầu nối clamp inox vi sinh 304 , kiểu lắp ren DN32...

              Đầu nối ren ngoài inox 304

buidingĐầu nối ren ngoài inox 304 DN6*DN8...

              Đầu nối clamp inox 304

buidingĐầu nối clamp inox vi sinh 304 kiểu kẹp ống Φ12,7 - 25 ... Φ108 - 119

               Phụ kiện ống vi sinh 304

buidingPhụ kiện ống vi sinh 304 Φ19 - 50.5 ...

               Phụ kiện kẹp ống vi sinh 304

buidingKẹp ống vi sinh 304 Clamp hàn  Φ 22 - 50.5 Φ 34 - 50.5...

               Phụ kiện inox vi sinh chữ T

buidingPhụ kiện inox vi sinh chữ T 304Φ22 * 1,5 304Φ28 * 1,5 304Φ34 * 1,5 304Φ40 * 1.5

               Phụ kiện seal ring silicone

buidingPhụ kiện seal ring silicone
Φ273 Φ168 Φ204

               Phụ kiện co vi sinh 304

buidingPhụ kiện co vi sinh 304 tiêu chuẩn Đức
Φ40 * 1.5 Φ42 * 1.5 Φ52 * 1,5 Φ48 * 1,5 

               Phụ kiện inox vi sinh hàn

buidingPhụ kiện inox vi sinh khớp nối nhanh kiểu hàn  Φ12 ;  Φ 12.7 ;  Φ14;  Φ16;  Φ19

               Phụ kiện inox vi sinh kiểu ren

buidingPhụ kiện inox vi sinh kiểu ren tiêu chuẩn Đức
DN15 DN20 DN25 DN32

               Phụ kiện inox vi sinh bộ lọc

buidingPhụ kiện inox vi sinh bộ lọc
Φ19 Φ25 Φ32 Φ38 Φ51 Φ63 Φ76 Φ89

               Phụ kiện inox-cổ dê

buidingPant phụ kiện đường ống 304 ống thép không gỉ , kẹp ống 10-16 14-27 18-32 21-38 21-44 27-51 33-57 40-63 46-70 52-76 59-82

               Phụ kiện seal ring silicone

buiding Phụ kiện seal ring silicone
19-55.5 ; 25-50.5; 38-50.5; 45-64

               Phụ kiện inox 304/316

buidingPhụ kiện inox 304/316 vi sinh 1 đầu hàn - 1 đầu kẹp
304 Φ51-64; 304 Φ57-77.5

               Phụ kiện Clamp 304

buidingPant phụ kiện đường ống 304 clamp tiêu chuẩn đức Φ 19-38 - 50.5; Φ45-51 - 64; Φ57-63-77.5

               Phụ kiện inox vi sinh 304 316

buidingPhụ kiện nối nhanh kiểu hàn thép 304/316-1 đầu kẹp Φ19 * 2 Φ25 * 2 Φ32 * 2 Φ38 * 2 Φ45 * 2 Φ51 * 2 Φ57 * 3 Φ63 * 3

               Phụ kiện inox-cổ dê

buidingPant phụ kiện đường ống 304 ống thép không gỉ , kẹp ống 10-16 14-27 18-32 21-38 21-44 27-51 33-57 40-63 46-70 52-76 59-82

               Phụ kiện inox clamp kẹp PTFE

buidingPhụ kiện inox clamp kẹp PTFE
Φ19*1.5; Φ25*1.5; Φ32*1.5

              Phụ kiện ống T giảm inox 304

buidingPhụ kiện ống T giảm inox 304
Φ89 * 76 Φ89 * 63 Φ89 * 57 Φ102 * 89 Φ102 * 76

        Ống nối thép 304/316L 1 đầu ren

buidingỐng nối thép 304/316L 1 đầu ren
304DN50 L = 100 304DN40 L = 100 304DN32 L = 100 304DN25 L = 100 304DN20 L = 100

               Phụ kiện inox 304

buidingPhụ kiện inox 304, đầu chụp ống

              Ống lọc thép khong gỉ 304

buidingỐng lọc thép khong gỉ 304
Φ304-5 "-Φ102 50.5 Φ304-5 "-Φ102 - 50.5

            Phụ kiện inox nối ống mềm

buidingPhụ kiện inox 304/201 nối ống mềm
DN8, DN10, DN15, DN20, DN25

           Phụ kiện inox 304 - khung đỡ

buidingPhụ kiện inox 304 - khung đỡ kẹp ống
Φ32-34 Φ38-40, Φ45-48

        Phụ kiện inox mặt bích

buidingPhụ kiện inox mặt bích
304 áp lực DN25 PN10 DN40 PN10 mạ niken

         Phụ kiện ống 304 1 đầu hàn-ren

buidingPhụ kiện ống 304 1 đầu hàn-1 đầu ren
DN15, DN20, DN25

            Phụ kiện ống inox 304/316

buidingPhụ kiện ống inox 304/316 van bi , dễ vệ sinh, dùng trong ngành thực phẩm

01

02

03

04

05

06

07

08

09