Tay nắm bằng inox 304

buidingTay nắm hoa mận bằng thép không gỉ 304
: M12 Φ70-M8 Φ42-M12 Φ42-M10 Φ42-M8 Φ48 M10 Φ48-M12 Φ48-M8 Φ70-M10 Φ70-M14 Φ70-M16 Φ70-M14 Φ70-M16 Φ70

              Clamp cố định bằng inox 304

buidingKẹp khóa cố định bằng thép không gỉ 304, tùy chỉnh Khớp nối vệ sinh - khớp nối nhanh: Φ45-51 Đk 77.5; Φ57-63 Đk 91; Φ76 Đk 106; Φ89 Đk 119; Φ102-108 Đk 130; Φ114 Đk 145...

               Đầu nối nhanh F+C inox 304

buidingĐầu nối nhanh bằng thép không gỉ 304
F+C: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100

              vòng đệm silicone

buidingVòng đệm silicone
vệ sinh: Φ19 / Đk 50,5 Φ25 / Đk 50,5 Φ32 / Đk 50,5 Φ38 / Đk 50,5 Φ45 / Đk 64 Φ51 / Đk 64 ...

              Kẹp cố định inox 304

buidingKẹp cố định
inox 304: Φ15-19 vít M8 x50MM (Φ19-22) vít M8 x50MM (Φ25-27) Thanh vít M8 x50MM (Φ32-34) vít M8 x50MM (Φ38-40) ....

              Kẹp ống inox 304 tùy chỉnh

buidingKẹp ống inox 304 tùy chỉnh:
( Φ15-19MM) Hàn đai ốc M8 (Φ19-22MM) Hàn đai ốc M8 (Φ25-27MM) hàn đai ốc M8 (Φ32-34MM) Hàn đai ốc M8 ...

              Giá đỡ inox 304 bắt vít

buidingGiá đỡ inox 304 bắt vít
: (Φ15-19MM) Điều chỉnh độ cao 50-100MM (Φ19-22MM) Điều chỉnh độ cao 50-100MM (Φ25-27MM) Điều chỉnh độ cao 50-100MM ...

              Giá đỡ inox 304

buidingGiá đỡ inox 304
: Φ12MM , Φ18MM, Φ25MM,Φ32MM, Φ38MM, Φ45MM,  Φ51MM, Φ57MM, Φ63MM, Φ76MM,Φ89MM ..

              Giá đỡ inox 304

buiding
Giá đỡ inox 304
: (Φ15-19) Vít M8 (Φ19-22) Vít M8 (Φ25-27) Vít M8 (Φ32-34) Vít M8 (Φ38-40) Vít M8 (Φ45-48) Vít M8 ...

              Giá đỡ inox 304

buidingGiá đỡ inox 304 tùy chỉnh cao:
Φ12 vít M8 (Φ15-19) vít M8 (19-22) vít M8 (Φ25-27) (Φ32-34) vít M8 (Φ38-40) vít M8 ...

               Mặt bích inox vi sinh

buidingMặt bích inox vi sinh:
Φ19-38 / 50.5; Φ45-51/64; Φ57-63 / 77.5; Φ76 / 91; 106 Φ102-108 / 119; Φ114/130; Φ133 / 145...

               Nối kẹp clamp - hàn inox 304

buidingNối kẹp clamp - hàn inox 304:
Φ38 / Đk 50.5 Φ32 / Đk 50.5 Φ25 / Đk 50.5 Φ19 / Đk 50.5 Φ45 / Đk 64 Φ51 / Đk 64 

               Nối kẹp clamp - 1 đầu ren

buidingNối kẹp clamp - 1 đầu ren: DN8 Đk 25.4; DN10 Dk 25.4; DN15 Đk 34, DN8 Đk 34; DN10 Đk 34...

               Khung chữ U inox vi sinh

buidingKhung chữ U inox vi sinh:
Size 32: M10-12-14; Size 35: M10-12-14; Size 40: M10-12-14; Size 45: M10-12-14...

               Van bi nối clamp inox vi sinh

buidingVan bi nối clamp inox vi sinh:
Φ19 / Đk 50,5 Φ25 / Đk 50,5 Φ32 / Đk 50,5 Φ38 / Đk 50,5 Φ45 / Đk 64 Φ51 / Đk 64 Φ57 / Đk77,5..

               Khóa siết nắp áp lực

buidingKhóa siết nắp áp lực inox vi sinh 304:
Bộ vòng M8x80mm Bộ vòng M10x85mm Bộ vòng M12x90mm Bộ vòng M14x90mm

               Khóa áp lực - đai ốc vít

buidingKhóa áp lực - đai ốc vít:
M8 = 70MM / bộ vòng M10 = 70MM / bộ vòng M12 = 70MM / bộ vòng M14 = 85MM / bộ vòng M16

               Cùm clamp 3 đoạn inox vi sinh

buidingCùm clamp 3 đoạn inox vi sinh:
Φ19-38 / Đk 50,5 / 1,5 " Φ45-51 /Đk 64/2 ” Φ57-63 /Đk 77,5 / 2,5 " Φ76 / Đk 91/3 " Φ89 / Đk 106

              Đế kẹp ống tùy chỉnh

buidingĐế kẹp ống tùy chỉnh inox vi sinh 304:
M8 dài 50mm, M8 dài 100mm, M8 dài 150mm, M8 dài 200mm, M8 dài 200mm ..

              Vòng đệm silicone

buidingVòng đệm silicone:
DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600

              Giá đỡ ống inox 304

buidingGiá đỡ ống inox 304:
Φ12 vít tùy chỉnh M8, Φ15-19 vít tùy chỉnh M8, Φ25-27 vít tùy chỉnh M8, Φ32-34 vít tùy chỉnh M8..

              Mặt bích ghép khớp clamp

buidingMặt bích ghép khớp clamp:
Φ19, Φ25, Φ32, Φ38, Φ45, Φ51, Φ57 , Φ63 , Φ76, Φ89 , Φ102 , Φ108, Φ114, Φ133

               Nối nhanh clamp - đuôi chuột

buidingNối nhanh clamp - đuôi chuột:
Φ19 Dk 50.5, Φ25Đk 50.5, Φ38 Đk 50.5, Φ8 Đk 50.5, Φ10 Đk 50.5 , Φ12,7 Đk 50.5, ...

               Nối clamp 1 hàn - 1 ren

buidingNối clamp 1 đầu hàn - 1 đầu ren
: DN15/ ren 21, DN20 / ren 27, DN25 / ren 34, DN40 / ren 42, DN50 / ren 60 ...

               Giá đỡ ống tùy chỉnh

buidingGiá đỡ ống tùy chỉnh:
Φ8MM tùy chỉnh 100-150mm, Φ12MM tùy chỉnh 100-150mm, Φ15-19MM tùy chỉnh 100 - 150mm ..

              Đầu nối nhanh C+E áp lực

buidingĐầu nối nhanh C+E áp lực
: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100..

               Phụ kiện inox hàn - ren

buiding Phụ kiện inox 1 đầu hàn - 1 đầu ren
: DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100...

               Phụ kiện nối ren trong

buidingPhụ kiện nối ren trong
: DN8, DN 10, DN15, DN20, DN25, DN32 , DN40, DN50, DN65, DN80, DN100..

               Nối clamp lục giác - ren ngoài

buiding Nối clamp lục giác - ren ngoài
: DN15Đk 50.5, DN20 Đk 50.5, DN25 Đk 50.5, DN32 Đk 50.5, DN40 Đk 64..

               Giá đỡ khóa cố định kẹp ống

buidingGiá đỡ khóa cố định kẹp ống
: Φ19 vít M8 dài 50mm, Φ25 vít M8 dài 50mm, Φ32 vít M8 dài 50mm, Φ38 vít M8 dài 50mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09