Van góc kết nối mặt bích

buidingVan góc kết nối mặt bích - tác động khí nén : DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN60 ...

             Gioăng EPDM - cao su EPDM

buidingGioăng EPDM - cao su EPDM
: Φ19 / Φ25 / Φ32 / Φ38 / Φ45 /  Φ51 / Φ57 / Φ63 / Φ76 / Φ89 / Φ102 / Φ108 ...   

              Đai ốc tay nắm hoa M12

buidingĐai ốc tay nắm hoa M12 : M12
đường kính tay xoay 70mm màu xanh, màu đen

               Cút nối inox 304

buidingCút nối inox 304 : DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 ...

               T nối ren trong inox 304

buidingT nối ren trong inox 304 :
DN10*D8, DN15*D8, DN15*D10, DN20*D8, DN20*D10, DN20*D15 ...

              Ống chân không KF

buidingỐng chân không KF:
KF16-100MM, KF16-200MM, KF16-300MM, KF16-500MM, KF16-1 mét, KF16-2 mét..

         Nối inox 304 ren trong - ống thẳng

buiding Nối inox 304 ren trong - ống thẳng:
M14 * 1.5 + ống hàn 8mm, M18 * 1.5 + ống hàn 12mm, M20 * 1.5 + ống hàn 14mm ..

               Van bướm tay gạt

buidingVan bướm tay gạt
Q11F-16P : DN8, DN10, DN15, DN20, DN25 ...

               Van phao inox 304

buidingVan phao inox 304: ND15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 ...

              Ống thổi chân không

buidingỐng thổi chân không
VCR 6MM : Φ6-200mm Φ6-300mm Φ6-500mm Φ6-1m Φ6-2 mét 1 / 8-200mm 1 / 8-300mm 1 / 8-500mm

               Van chân không

buidingVan chân không:
KF16,  KF25 , KF40, KF50 ...

              Van bi mini inox 304

buidingVan bi mini inox 304: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"
...DN8, DN10, DN15, DN20, DN25 ...

               Van góc tác động khí

buidingVan góc tác động khí môi trường nhiệt độ cao:
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80....

              Ống chân không VCR

buidingỐng chân không VCR : 1/4 VCR L:200mm,
1/4 VCR L:500mm, 1/4 VCR L:800mm, 1/4 VCR L:1000mm ..

              Đầu nối khí - chân không

buidingĐầu nối khí - chân không:
KF16-ống 4, KF16-ống 6 ,KF16-ống 8, KF16-ống 10, KF16-ống 12, KF16-ống 14 ...

              Van xả khí nén - chân không

buidingVan xả khí nén - chân không:
GDQ-KF10, GDQ-KF16 , GDQ-KF25, GDQ-KF40, GDQ-KF50 ...

              Van bướm vi sinh

buidingVan bướm vi sinh - đóng mở bằng khí nén :
Φ25 AT52, Φ32 AT52, Φ38 AT52, Φ45 AT52, Φ51 AT52, Φ57 AT63 , Φ63 AT63 ...

               Van bướm lắp đặt nhanh

buidingVan bướm lắp đặt nhanh:
Φ19, Φ25, Φ32, Φ38,Φ45, Φ51, Φ57, Φ63, Φ76, Φ89 ,Φ102, Φ108 , Φ114 , Φ133 ...

            Van bi 2/2 tác động khí nén

buidingVan bi 2/2 tác động khí nén: Φ19, Φ25, Φ32, Φ38,Φ45, Φ51, Φ57, Φ63, Φ76, Φ89 ,Φ102 ,

               Van màng vi sinh thực phẩm

buidingVan màng vi sinh thực phẩm: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 ..

               Van xả - van giảm áp

buidingVan xả - van giảm áp: van lắp đặt nhanh clamp

              Van bướm D71X-16P

buidingVan bướm D71X-16P: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 ..
tay gạt, kẹp mỏ vịt.

               Van bướm mặt bích vuông

buidingVan bướm mặt bích vuông : DN50, DN80 ...

               Van bướm tác động điện

buidingVan bướm tác động điện
D981X: Φ19, Φ25, Φ32, Φ38,Φ45, Φ51, Φ57, Φ63, Φ76, Φ89 ,Φ102 ...

            Ống nối nhanh bện ionx 304

buidingỐng nối nhanh bện ionx 304:
Φ19 L = 0,5m, Φ25 L = 0,5m, Φ32 L = 0,5m, Φ38 L = 0,5m,Φ45 L = 0,5m, ...

              Van lấy mẫu vô trùng

buidingVan lấy mẫu vô trùng inox 304, inox 316

               Van bướm - van 1 chiều

buidingVan bướm - van 1 chiều:
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

               Van bướm không tay xoay

buidingVan bướm không tay xoay:
DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

              Đầu nối giảm lệch tâm

buidingĐầu nối inox vi sinh giảm lệch tâm: Φ32*25, Φ38*25, Φ38*32, Φ45*38, Φ51*45 , Φ51*38, Φ57*51, Φ63*51 ...

              Van bướm mặt bích - tay gạt

buidingVan bướm mặt bích - tay gạt :DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN200, DN150, DN125 ...

               Kính quan sát lắp nhanh

buidingKính quan sát lắp nhanh
clamp inox vi sinh 304 - 316L

              Khớp nối mềm mặt bích

buidingKhớp nối mềm mặt bích:
DN25-10P DN32-10P DN40-10P DN50-10P DN65-10P DN80-10P DN100-10P

              Van 1 chiều mặt bích

buidingVan 1 chiều hình cầu mặt bích
: DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125

01

02

03

04

05

06

07

08

09